Bild 425 Vy över Ryrsjön från söder i början av 1900-talet