Bild 57 Fredagen 7 juni 1957 klockan 11.25 (dagen före pingstafton) försvann två kilometer av älvstranden, vid Göta. Jordskredet skedde huvudsakligen inne på AB Göta Bruks fabriksområde och halva sulfitfabriken raserades. Tre personer omkom i jordskredet, flera skadades och de materiella skadorna var omfattande.