Bild 4227 Göta järnvägstations bangård med växelspår in till Göta sulfit