Bild 4281 Kortet taget i september månad 1921 utanför mekaniska verkstaden
på Göta Sulfit. Namn framgår av bild 4282.