Bild 4316 Här blir ett arbetslag förflyttat. Vi ser att ett av de små Ioken drar iväg med en vagn med barkade massakubbar, och där ovanpå sitter detta glada arbetslag.