Bild 4317 Detta är från lossningen vid kajen. Till vänster ser vi att det ligger en båt, lastad med massaved, det lastas då över som här på brukets järnvägsvagnar. Man kunde tydligen inte ta för stora lass, det är Knut Martinsson som hjälper till att förhöja lastkapasiteten. Kortet ar taget 1935.