Bild 377 Stationsförmannen Herman Jonsson har slagit sig ner vid järnvägstelegrafen den 10 mars 1914