Bild 4340 S/S Ingegärd förtöjd vid kajen på Göta. Till vänster står styrman Haglund med fru. Kortet taget 1917.