Bild 4239 Det stora syratornet och spritfabriken, i förgrunden den gamla landsvägen.