Bild 4307 Hantering av massaved på Göta Sulfitfabrik.