Bild 4289 Bunkring av kol på en Götabåt. Namn framgår av bild 4290.