Bild 4320 Lilla Edets Pappersbruks båt Bore ligger förtöjd på älven mitt emot Göta Sulfitfabrik. Anledning okänd.