Bild 2214 Göta stationshus rives för 45ans breddning år 1963