Bild 4269 En del av arbetarnas namn framgår av bild 4270