Bild 4336 Ombord på ett fartyg vid kaj pa Göta. Männen är okända.