Bild 4236 Haneströms brukshandel i mitten på kortet, till vänster om handeln ser vi lervagnar komma från lerschakten uppe vid disponentvillan fyllda med lera på väg ner till Göta tegelbruk som låg nere vid älven. Vi ser ocksa flerfamiljshuset som tillhörde lantbruket, som hade ladugårdarna bakom huset. Kontorsbyggnaden var inte byggd.