Bild 4238 Samma spritfabrik, kortet är taget norrifrån den 2 mars 1917