Bild 2213 Göta stationshus rives för 45ans breddning år 1963