Bild 4331 En talande bild, den visar att det ligger båtar vid kaj från det gamla tegelbruket i söder till den stora vedgården i norr. All lossning skedde med båtarnas vinschar och spel, det fanns inga kranar eller dylikt på kajen. Allt lastades sedan med handkraft. Vid detta tillfälle är det Götas egna båtar som ligger har vid kajen. Ingegerd, Theodor och Torgny.