Bild 4234 Detta kortet är något yngre, det är taget 1910. Vi ser här den gamla brukshandel och där ser vi också att landsvägen korsade den nybyggda järnvägen utanför affären.