Bild 4312 Ett arbetslag som schaktar sig ner någon meter under befintlig mark. I bakgrunden ser vi ett stort lager med massabalar.