Bild 4207 Detta är en delbild av den föregående. Till vänster Villa Nova och till höger Kulörfabriken.