Bild 4214 Göta stationshus med stinsen Jonsson och stationskarlarna Nordström och Andersson.