Bild 4332 En närbild från en båt som har lossat sin last med båtens vinsch, vi ser att en av männen som sitter på relingen håller i en kättinglänga som man har använt vid lossningen.