Bild 4231 Vi ser på detta kort vilka enorma vedupplag industrin låg nne med, stor vedgård både norr och söder om fabriken. Vi ser också tydligt på detta kort vad den gamla landsvägen gick över järnvägspåret, mitt för stenhusen.