Bild 4244 Här har vi ett kort som visar att nere i vänstra hörnet låg lantbrukets ladugård och övriga ekonomibyggnader. Vi ser har hur den gamla vägen kommer nerifrån Brukshandel upp mellan spritfabriken och ladugården. På kortets nedre
vänstra del ser vi järnvägspåret.