Bild 4370 Vid detta tillfälle har man rest midsommarstången i villans trädgård
och dansar på gräsmattan.