Bild 4339 Artikel om Theodors förlisning på Vänern år 1924.