Bild 4376 Det är sång och musikgruppen i missionsförsamlingen i Göta som har samling vid den gamla flygelbyggnaden