Bild 4250 På detta kort ser vi att den nybyggda landsvägen är med längs järnvägspåret. Vi kan också se en annan väg vi inte har märkt av tidigare, den går här från brukshandeln söderut intill järnvägen, det var utfartsvägen från det gamla tegelbruket.

Kommentarer

07.11.2017 17:04

Solvig Aho

Kort 4250, den första bostaden där vi bodde i Göta. Det var ett rött trähus. Vi hade ingång från denna sida som ses, men det fanns även en ingång från ladugårdssidan. Bakom den låg själva ladugården.