Bild 4235 Ett kort som visar Sulfitaktiebolaget Götas enorma förrad av massaved