Bild 4346 Denna fastighet var tidigare Göta Bruk kontor, när LEIF AB övertog Bruket flyttade man sitt kontor hit.