Bild 4284 Från toppen på syratornet namn framgår av bild 4285.