Bild 4215 Här är det stinsen Jonsson som står utanför stationshuset