Bild 688 Göta sulfitfabrik fotograferat från västerlanda sidan