Bild 4045 Grupp av arbetare troligast från sågverktiden taget på deras arbetsplats. Observera barnen, man anställde barn redan från 12-års åldern