Bild 3916 Komminister Edvard Hallén f. 22 nov 1908 d.11 maj 2000.
Tjänstgjorde i Västerlanda 1955- 1974.
Med maka Gunvor f. Ceicer f. 17 juli 1912 d. 27 mars 1987
Bilden tagen år 1971