Bild 3861 Ett vintermotiv taget mot Västerlanda kyrka. Upp till höger ligger det gamla skolhuset som nu tjänstgör som församlingshem. Till höger i kanten skymtar en del av skräddare Borgströms hus. Byggnaderna nederst till vänster är två kyrkstallar, den närmaste var församlingens och den andra tillhörde Thorskogs egendom.