Bild 3918 Namn på personerna som finns på bild 3917.