Bild 3907 Konfirmander i Västerlanda 1933, namn framgår av bild 3908.