Bild 3911 Konfirmation i Västerlanda kyrka den 6 och 7 juni 1964. Komminister Edvard Hallén, namn framgår av bild 3910.