Bild 3905 Konfirmander i Västerlanda, namn framgår av bild 3906.