Bild 3892 Församlingsmöte i prästgaården 1908, i bakgrunden kyrkan och de två skolorna.