Bild 3894 Kort från samma tid och plats som föregående endast med den skillnaden att flickorna har fått sätta sig närmast kameran.