Bild 3891 Pastor Westman med konfirmander år 1904 utanför kyrkan.