Bild 3883 Vid ratten sitter handlaren och droskägare Ryberg, kortet är taget utanför Västerlanda gamla prästgård.