Bild 3890 Ballabo skola, på trappan prosten Westman. Bland läsbarnen, Eskil Thorsson, Ellen i Nordgaården, Carl-Ivar Carlsson-Djerf och Johan Gustavsson.
Dom konfirmerades 1897.