Bild 3875 Från prästgården med kyrkan i bakgrunden. Fr.v. Maja, Prosten, Ulla, Prostinnan med Marta och Ella.