Bild 3680 Västerlanda kyrka före restaurering 1956