Bild 3857 Västerlanda kyrka före restaurering och ombyggnad med torn år 1896